Breu biografia de Bernat de Sarrià

Acaba d'exir en la Revista de Festes de Moros i Cristians de Vilajoiosa del 2012 un estudi biogràfic sobre el nostre fundador, en Bernat de Sarrià, que pensem d'interés per tota la comarca. L'article es va fer a partir de la recopilació documental de la nostra Documentació història i bibliografia de la Marina Baixa (2011) i algun altre document trobat posteriorment. Agustí Galiana la va presentar en una xarrada feta a la Vila el 3 de maig del 2012, cosa que podem repetir en altres pobles.

Document