Un tros de la Marina Baixa capturat pel Campello

Autor: Agustí GALIANA
Publicació: libre de festes del Campello del 2012.
Document: http://aemaba.com/documents/Galiana_revista_Campello_2012.pdf

Vilajoiosa va ser l'últim poble del regne de València per la costa, fins la frontera d'Almisrà (mal anomenada "línia Biar-Busot"). Però després Alacant ens va llevar als vileros un tros de terme de més de 10 Km2, que finalment ha acabat heretant el Campello.