La frontera d'Almisrà acabava a Vilajoiosa

Autor: Agustí GALIANA
Publicació: Revista de festes del Camp de Mirra, 2011, pàg. 47-55.
Enllaç: http://aemaba.com/documents/La_frontera_Almisra_acabava_Vilajoiosa.pdf

Hi ha hagut diversos estudis recents sobre el tractat d'Almisrà de 1244, però faltava el punt de vista des del final de la frontera, a la banda de la mar. Si es va fer un tractat nou és perquè Jaume I volia deixar clar que la Marina Baixa era del Regne de València.