Notas de toponimia para la historia de Guadalest y su valle

Autor: Jacint BOSCH VILÀ
Publicació: Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos (Granada) XII, 1963.
Enllaç: http://hdl.handle.net/10045/18088

Article que revisa obres antigues escrites en àrab a on es fa referència a Guadalest i la partida d'Adzaneta (Benifato), sobre tot en relació al "sant" Sid Bono, que tenia allí un morabit, amb l'etimologia dels dos topònims.