Biografia de Pere Maria Orts i Bosch, Ajuntament de Benidorm, 2004.

Autors: Bárbara ALEMANY BARCELÓ i Pasqual ALMIÑANA OROZCO
Publicació: Biografia de Pere Maria Orts i Bosch, Ajuntament de Benidorm, 2004.
Enllaç: http://aemaba.com/documents/Bio PMO.pdf

La Marina Baixa deu molt al treball investigador pioner de Pere Maria Orts, recentent desaparegut (1921-2015). Fa uns anys se li va dedicar una biografia, amb motiu del 25 aniversari de l'IES que porta el seu nom a Benidorm, a càrrec de dos professors de l'institut.