Signo (Universidad de Alcalá de Henares)

Autor: Carlos SÁEZ SÁNCHEZ
Publicació: Signo (Universidad de Alcalá de Henares) 1: 51-64, 1994.
Enllaç: http://aemaba.com/documents/carta puebla Benidorm - Saez 1994.pdf

Quan vam publicar a Sarrià 5 les cartes de poblament medievals de la comarca, no sabíem del treball paleogràfic de Carlos Sáez (1953-2006) sobre la de Benidorm de 1325. Ací, a més, s'expliquen en detall les peripècies del pergamí amb el trasllat de 1430, i les seues còpies fotogràfiques.