Sella en els inicis de la modernitat, 1920-1929

Autor: L'Arxiu de Sella
Enllaç: http://aemaba.com/documents/Cataleg_Sella_anys_20.pdf

El 2013 es va realizar una exposició, obra del col·lectiu local "L'Arxiu de Sella", sobre el tema dels anys 20 al poble, un temps en què aquest va experimentar un progrés important en diferents aspectes. El 2017 AEMABA va publicar aquest catàleg, que consta amb un bon grapat de fotos antigues i notícies.