Novetats

D'Aigües al Racó del Caragol

L’extrem meridional de la Marina Baixa va ser frontera del regne de València, des que ho van acordar Jaume I el Conqueridor i Alfonso X el Sabio a Almisrà el 1244. (Al mapa, aquesta frontera està indicada amb un traç vermell gros, que segueix la vora oriental de la conca fluvial del riu d’Aigües.) Durant segles aquesta ratlla, en el seu extrem litoral, va separar també els termes d’Alacant i Vilajoiosa.

Però, en una sèrie de plets començats per l’ajuntament d’Alacant als segles XVII i XVIII, aquesta ciutat va aconseguir llevar-li un tros d’uns 15 Km2 al terme de la Vila, deixant la fita en el barranc del Carritxal. (Fites municipals actuals en línies discontínues taronja.)

Un episodi cridaner d’aquell conflicte va ser l’assalt a mà armada perpetrat per uns alacantins procedents d’Aigües (llavors dins del terme d’Alacant) a uns pastors que estaven amb el seu ramat d’ovelles a la partida del Racó del Caragol. Això va passar l’1 d’abril de 1760, i va desencadenar un procés elevat a l’Audiència de València i després al Consejo de Castilla en Madrid, i que no va acabar fins al 1807, amb el sobreseïment de la causa. Malgrat ser vilers tots els propietaris, i malgrat l’absència d’una sentència definitiva, en la pràctica, aquest sector va ser annexionat per Alacant.

Es va donar el cas que, en segregar-se el Campello d’Alacant el 1901, els campellers es va trobar aquestes partides rurals que havia pertangut a la Vila, sense demanar-ho, i ara són oficialment del Campello.

El passat diumenge 1 d’abril del 2012 vam fer una excursió per l’antiga frontera d’Almisrà, des d’Aigües al Racó del Caragol, seguint la ruta marcada amb una ratlla verda en el mapa, que és una senda usada de temps immemorial. Ens vam desviar un poc al principi de la ruta per pujar al punt més alt d’aquest sector de frontera, l’Alt del Blanquinar (452 m).

En la foto el Racó del Pixador, una altra de les partides en qüestió, tancat a ponent per l’Alt dels Estornells, i al fons l’Alt de les Reixes, el punt final de la frontera en la línia de la costa.

Una excursió a través d’un paisatge natural àrid i muntanyós, sorprenentment lliure de presència humana (a excepció del recent macroabocador de la Marina situat a les Canyades).


Reivindiquem la frontera d’Almisrà!