2es Jornades sobre Patrimoni de La Marina Baixa

ÍNDEX:

"El agua en la producción de cultura"
Antonio Miguel Nogués Pedregal.

"Les II Jornades de Patrimoni de la Marina Baixa"
Antonio Espinosa Ruiz i José Miguel García León.

"Patrimonio inmaterial. La cultura del agua en Polop de la Marina"
Begoña Masanet Tamarit.

"El reg Major de l’Alfàs i les seues conseqüències per a Benidorm"
Francisco Amillo Alegre.

"Mil anys de séquies: estructures hidràuliques i ordenació del territori a Altea"
Juan Vicente Martín Devesa.

"Patrimoni hidràulic de Relleu"
Manuel Soler Manuel.

"Els molins de la conca de l’Amadòrio"
Álvaro García Fracés.

"Patrimoni de l'Aigua a Confrides: els pous de neu i el seu ús turístic. Projecte de difusió i posada en valor d'uns elements patrimonials singulars"
Alicia Zaragoza Gomis.

"Els riscs ambientals a la Marina Baixa - Zones inundables"
Agustí Galiana Soriano.

"Tradició oral, clima i predicció meteorològica a la Marina Baixa"
Emilio Martínez Ibarra.

"La promoció del turisme cultural a la Marina Baixa a través de l’obra de Gabriel Miró. Literatura, patrimoni i paisatge"
Carolina Frías Castillejo, Begoña Masanet Tamarit i Rogelio Gonzáles Gosálbez.

"Agricultura, ramaderia i indústria del s. XVIII a La Nucia"
Miquel Guardiola Fuster.

"Història d’Altea la Vella"
Jaume Martínez García.

"La casa tradicional d’Orxeta"
María Justiniano Ortuño.

"Els valencians dins de la interculturalitat de l’Algèria colonial (1830-1962)"
Àngela-Rosa Menages i Menages i Joan-Lluís Monjo i Mascaró.

"La història escrita com a patrimoni cultural: el capbreu de 1748 de Callosa d’En Sarriá"
França Galiana Botella i Mª Carmen Planells.

"Los proyectos de investigación etnográfica en el Museo Municipal de Villajoyosa: metodología y resultados"
María Jesús Marí Molina.

"La historiografia oficial a la Marina Baixa: el cas d'Adolfo Salvà Ballester (1885-1941)"
Joaquín Ronda Pérez.

"Toponímia de la Marina Baixa"
Francesc Xavier Llorca Ibi.

"La enseñanza y aprendizaje del patrimonio histórico-cultural de la Marina Baixa. Una propuesta curricular"
Roberto Miralles Seguí.

Conclusions de les II Jornades de Patrimoni de la Marina Baixa
Antonio Espinosa Ruiz i José Miguel García León (coordinadors).

 

Consultar versió en pdf