Material per al Dia de la Vila

Autor:Agustí GALIANA
Enllaços: Material carta pobla.pdf          Material carta pobla.doc           Material carta pobla.odt

Material resumit dedicat a docents de primària i secundària de Vilajoiosa, per tal que puguen preparar en classe alguna activitat al voltant de la carta de poblament, atorgada per Bernat de Sarrià el 8 de març del 1301, i així poder commemorar millor el "Dia de la Vila". AEMABA col·labora amb l'Associació Huit de Maig, de la Vila, que organitza tots els anys la representació de l'atorgament i altres actes culturals. El mateix material es proporciona en tres formats, per facilitar la difusió.

Biografia de Pere Maria Orts i Bosch, Ajuntament de Benidorm, 2004.

Autors: Bárbara ALEMANY BARCELÓ i Pasqual ALMIÑANA OROZCO
Publicació: Biografia de Pere Maria Orts i Bosch, Ajuntament de Benidorm, 2004.
Enllaç: http://aemaba.com/documents/Bio PMO.pdf

La Marina Baixa deu molt al treball investigador pioner de Pere Maria Orts, recentent desaparegut (1921-2015). Fa uns anys se li va dedicar una biografia, amb motiu del 25 aniversari de l'IES que porta el seu nom a Benidorm, a càrrec de dos professors de l'institut.

Signo (Universidad de Alcalá de Henares)

Autor: Carlos SÁEZ SÁNCHEZ
Publicació: Signo (Universidad de Alcalá de Henares) 1: 51-64, 1994.
Enllaç: http://aemaba.com/documents/carta puebla Benidorm - Saez 1994.pdf

Quan vam publicar a Sarrià 5 les cartes de poblament medievals de la comarca, no sabíem del treball paleogràfic de Carlos Sáez (1953-2006) sobre la de Benidorm de 1325. Ací, a més, s'expliquen en detall les peripècies del pergamí amb el trasllat de 1430, i les seues còpies fotogràfiques.

El cerebro

Autor: Vicente OTS ESQUERDO
Publicació: Espasa, Barcelona, 1894.
Enllaç: http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do (Biblioteca Digital Hispánica)

Vicent Ots (deformació del cognom Orts) era un psiquiatra vilero, que va treballar al manicomi de Carabanchel del seu famós parent José Mª Esquerdo. Memòria premiada per la Real Academia de Medicina de Madrid. Recull els avanços del seu temps en anatomia, fisiologia i patologia cerebrals, amb especial tractament de l’epilèpsia i l’afàsia.

La figura de Ortuño - Tríptico de la vida política nacional

Autor: Luís ANTÓN DEL OLMET
Publicació: Juan Pueyo, Madrid, 1915.
Enllaç: http://archive.org/details/lafiguradeortu00antuoft

A principis del segle XX, el benidormer Emilio Ortuño, format en diferents països europeus, va ser director de Correos y Telégrafos, distingint-se en l’extensió de les comunicacions modernes a Espanya. Una rara avis en el món de la política. Un periodista del moment li va dedicar aquest llibret de lloança que hem trobat a la web Internet Archive. Amb diverses fotografies.

Relación del rebelión y expulsión de los moriscos del reyno de Valencia

AutorAntonio CORRAL y ROJAS
Publicació
Diego Fdez. de Córdova, Valladolid, 1613.
Enllaç
http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat  

Entre els cronistes de la rebel·lió i expulsió dels moriscos de principis del segle XVII, poques voltes els historiadors han comptat amb l’obra d’un dels que més a prop van viure els fets: Antonio de Corral, mà dreta del general Agustín Mejía. Aporta informació novedosa sobre els moviments de les tropes, en Guadalest, Callosa, Tàrbena, Murla i Laguar. Digitalitzat per la Biblioteca Nacional de España.

Hilván de escenas

Autor: Gabriel MIRÓ FERRER
Publicació: Luis Esplá, Alicante, 1903.
Enllaç: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/hilvan-de-escenas/html/

Una de les primers novel·les del gran Gabriel Miró tracta de la família Orduña del Castell de Guadalest. Els personatges apareixen amb noms canviats. Si bé l’autor no estava satisfet de la qualitat artística del llibre, comparat amb altres que va escriue després, és una obra molt interessant per aproximar-nos a l’ambient d’aquella família tan poderosa. La Biblioteca Virtual Cervantes ofereix l’obra sencera en captures de les pàgines.

Breu biografia de Bernat de Sarrià

Acaba d'exir en la Revista de Festes de Moros i Cristians de Vilajoiosa del 2012 un estudi biogràfic sobre el nostre fundador, en Bernat de Sarrià, que pensem d'interés per tota la comarca. L'article es va fer a partir de la recopilació documental de la nostra Documentació història i bibliografia de la Marina Baixa (2011) i algun altre document trobat posteriorment. Agustí Galiana la va presentar en una xarrada feta a la Vila el 3 de maig del 2012, cosa que podem repetir en altres pobles.

Document

Toponímia medieval de la Marina Baixa

Conclusions sobre la toponímia antiga de la Marina Baixa, referides a l’edat mitjana i basades en la consulta de fonts històriques originals.

Realitzades per Agustí Galiana i presentades a les V Jornades d’Onomàstica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (Dénia 25-26 febrer 2011)

 

La Mola a prop d'Aigües en la frontera del regne de València, és a dir, el Cantal (fita Orxeta-Vilajoiosa)

  Document