Material per al Dia de la Vila

Autor:Agustí GALIANA
Enllaços: Material carta pobla.pdf          Material carta pobla.doc           Material carta pobla.odt

Material resumit dedicat a docents de primària i secundària de Vilajoiosa, per tal que puguen preparar en classe alguna activitat al voltant de la carta de poblament, atorgada per Bernat de Sarrià el 8 de març del 1301, i així poder commemorar millor el "Dia de la Vila". AEMABA col·labora amb l'Associació Huit de Maig, de la Vila, que organitza tots els anys la representació de l'atorgament i altres actes culturals. El mateix material es proporciona en tres formats, per facilitar la difusió.