Sumari Sarrià nº 1

Presentació per Agustí Galiana pàg 5
   
ARTICLES  
Josep Llobell
El elemento judío en la repoblación del siglo XVII en Altea y las Marinas
pàg 6
Daniel Climent
El paisatge diànic en els llibres de Joan Pellicer
pàg 18
Miguel del Rey
Un dia en la Altea de septiembre de 1776
pàg 30
Maria Isabel Guardiola
Interés del cadastre antic de la propietat rústica de Bolulla
pàg 44
Lluís Català
L'ús del català en les pàgines web municipals de la Marina Baixa.
Comparació amb les dades del territori de domini lingüístic valencià
pàg 54
Agustí Galiana
El Sol es pon pel Puig Campana
pàg 64
Joan-Carles Ortega & Toni Ferri
Estudi descriptiu dels visitants portuguesos a Benidorm
pàg 74
   
NOTES I ARTICLES D'OPINIÓ  
Rafael Llorca
Auditories d'infart? Els casos d'Altea i la Vila
pàg 95
Juan Miguel del Rey
La Memoria y el Patrimonio. El caso de la Muralla de Altea
pàg 99
   
ENTREVISTA  
Entrevista a Joan Piera pàg 102
   
RACÓ LITERARI  
Sonet tàntric i "El forense de la sempreviva...". Joan-Carles Ortega pàg 111
Dibuix de Toni Ferri pàg 115
Poema de Joaquim Rico pàg 116
Poema de Rafeta pàg 117
La prensa en la Marina Baixa (1882-1999) de Ramón Lloréns Barber y Cristina Lloréns Estarelles
per Rafael Llorca
pàg 118
El Refoios. Inundacions a la Vila de Agustí Galiana per Pablo Giménez pàg 118
Història medieval d'Altea, de Júlia Campón i Gonzalvo per Baltasar Ripoll pàg 120

Rizoma. Llibre de les Evanescències de Joan Carles Ortega i Berenguer per Luis Alpera i Enric Balaguer

pàg 121